Fisjonen er gjennomført

Skuta er snudd, en fisjon er gjennomført og det er satt nye kurser i to selskap.

Metacon AS, leverandør av stålkonstruksjoner og stålbygg gjennom 25 år, har siden 2016 utviklet en erfaren totalentrepriseavdeling. I 2022 fikk totalentrepriseavdelingen navnet «Frigaard Entreprenør», registrert i Brønnøysund. 28. mars i år ble totalentrepriseavdelingen i Metacon AS fisjonert ut i et eget selskap – Frigaard Entreprenør AS.

Fjoråret var hektisk. Vi fikk snudd de svake 2021-tallene, til et positivt resultat for 2022 og samtidig etablert en plattform for videre vekst. I hovedtrekk har vi jobbet med interne systemer og prosjektutviklingsmetodikk, markedskommunikasjon, rekruttering, ekspansjon og salg.

Metacon AS fremstår i dag som en landsdekkende leverandør av stålbyggentrepriser, med prosjekter fra Harstad i nord, til prestisjeprosjektet IKEAs nye hovedlager i sør (Vestby). Det planlegges for å ekspandere virksomheten til Sverige, i tillegg til ny fabrikk for stålkonstruksjoner for vekst og effektivitetsforbedringer. Fabrikken skal stå ferdig innen fjerde kvartal 2024 og vil gi oss tredoblet produksjonskapasitet.

Frigaard Entreprenør AS fremstår i dag som en etablert totalentreprenør i Østfold og søndre Akershus. Det er nylig gjennomført en ekspansjon til Romerike, hvor vi i disse dager er i finalerunden i vår første anbudskonkurranse i denne regionen. Regionskontor er etablert på Lillestrøm. I prosjektporteføljen vår finnes både små og store næringsbygg, offentlige bygg som idrettshaller og skoler, samt små og store boligprosjekter der «Tribunen» på Melløs i Moss, med sine 174 leiligheter, troner øverst.

Samlet bemanningsøkning fra juli 2021 til i dag er fra 65 til 90. Kvinneandelen er nesten doblet det siste året og vi har nylig rekruttert en kvinne til rollen som CFO. Fra før hadde vi to kvinner i rollene som HR-sjef og markedssjef. Med dette er kvinneandelen i ledergruppen 40%.

Begge selskapene har en god ordrereserve og det er forventet en betydelig vekst i 2023. De siste årene har samlet omsetning ligget på rundt MNOK 500. Forventningen for 2023 er MNOK 750-800 i samlet omsetning for begge selskapene.

Begge selskapene er Miljøfytårnsertifisert, har levert prosjekter opp til BREEAM Excellent-standarden og er i ferd med å bli ISO-sertifisert innenfor standardene 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø).

Selskapene vil inngå som døtre i konsernet Frigaard Property Group, og med det bli søsterselskap til Frigaard Bolig AS. Frigaard Property Group er igjen en del av Frigaard-konsernet som blant annet inkluderer søsterselskapet Sono Group. Frigaard-konsernet er heleiet av Trond Frigaard.

For ytterligere informasjon kan daglig leder Tony Øvrevik i Metacon AS og Frigaard Entreprenør AS kontaktes på telefon 92 24 77 55.

Alternativt kan daglig leder i Frigaard Property Group AS kontaktes på telefon 91 63 00 42.