Lokale sponsormidler til idrett og kultur

Frigaard Entreprenør og Metacon ønsker å støtte initiativ og konsepter som bidrar til å fremme inkludering for barn og unge. I år har vi valgt å konsentrere sponsormidler lokalt, i Sarpsborg og Rakkestad. Bidragene går til idrett og kultur, som vi vet er viktige inkluderingsarenaer. Vi tror stor bredde i aktivitetstilbudene beriker lokalsamfunnet og skaper en stolthet – både for byen vår og for den enkelte. 

Vi vet hva idrettene gjør for byene våre og vi tror et variert og mangfoldig kulturliv kan bidra til at folk trives enda bedre her.

Idrettsarenaer hvor lokale idrettshelter kan skinne er mange, og de er til glede og inspirasjon for både liten og stor. Teatergruppene i Sarpsborg er et veldig populært aktivitetstilbud. og vi ønsker å bidra til at det brede tilbudet innen idrett, også finnes innenfor kulturarenaene. Jo bedre og bredere disse tilbudene er, jo mer er det med på å forebygge utenforskap. 

I den anledning har vi i år valgt å støtte den fantastiske oppsetningen av «Pippi i Parken», presentert av Scenefabrikken. Her vil 14 lokale barn tildeles roller og oppsetningen i seg selv er med på å sette Sarpsborg på kulturkartet. Vi tror denne oppsetningen vil gi barn og unge i det lokale teatermiljøet masse inspirasjon, både ved å kunne delta i, men også ved å oppleve en større produksjon/scene lokalt. Vi håper at effekten av vår støtte kan gi større oppmerksomhet rundt kulturmiljøene som arena for inkludering og tilhørighet, samt at flere vil være med å bidra til bedre forutsetninger for fremtidig utvikling av disse miljøene. 

Det er viktig at det finnes en plass for alle barn og unge som vil være med. Metacon og Frigaard Entreprenør er stolte av å kunne bidra og håper på stor oppslutning fra et bredt publikum og ytterligere sponsorer.

Skuespillere i "Pippi i Parken" oppsetningen fra Scenefabrikken.

På bildet ser du blant annet; Pippi selv (Sanne Kvitnes), Tommy og Annika (Knut Harald Lileng og Madiken Nilsen), Dunder (Kevin Haugan), Konstabel Larsson (Hilde Lyrån) og Malin Schavenius (Regissør)

Vi gleder oss til premiere 8. juni og ønsker selvfølgelig alle skuespillere og produksjonen masse lykke til!

www.scenefabrikken.no

www.ostfoldmuseene.no