Netthandelslager på 17 000 kvadratmeter

Metacon er stolt over å ha bidratt som leverandør av stålkonstruksjoner, hulldekker og takplater til det nye netthandelslageret til Lettbutikk i Enebakk. Bulk Park var byggherre, Thermica AS var totalentreprenør og oppdragsgiver for prosjektet som huser lager for forskjellige nettbutikker.

Lagerbygget ble bygget for Lettbutikk, en aktør som har spesialisert seg på lagerdrift og kundeservice for nettbutikker. Prosjektet ble overlevert i juni 2022 og er nå Lettbutikks nye storstue i Bulk Park Enebakk, kun 20 minutter fra Oslo. 

Metacon har levert stål og stålkonstruksjoner på prosjektet. Totalt ble det levert rundt 540 tonn stålkonstruksjoner,  14 500 kvm takplater og om lag 1 600 kvm hulldekker til dette lagerbygget.

Oppdragsgiveren, Bulk Park, har store vekstambisjoner både nasjonalt og internasjonalt. Vekst i e-handel generelt skaper grobunn for leverandører som ønsker at logistikken skal fungere best mulig og Bulk Industrial Real Estate og Lettbutikk stopper ikke ved bygging av 17 000 kvadratmeter i Enebakk. 

Metacon har bidratt med kompetanse innen vår kjerneområder, som en solid leverandør av stålkonstruksjoner og tilhørende produkter. 

Se mer informasjon og flere bilder fra prosjeket på vår referanseside.