Stålarbeider til fryselager i Røyken

Metacon leverer stålarbeidet i et nytt, moderne og bærekraftig fryselager i Røyken Næringspark, nær Oslofjordtunnelen.

Leveransen representerer nok et viktig bidrag fra Metacons kjernevirksomhet, som en tung leverandør av stålkonstruksjoner med tilhørende produkter. Stålarbeidet i prosjektet som pågår er en viktig del av et bygg som i hovedsak skal brukes til lagring av matvarer.

Bygningen skal tilfredsstille moderne krav til bærekraftige løsninger for drift og vedlikehold. Spesielt viktig er materialvalg, utførelse, funksjon, ytelse, fleksibilitet og innemiljø. Fryselageret består av fire seksjoner, med mellomlager, varemottak, administrasjonsdel, tørrlager og mesanin.

Det er familiebedriften Cooling Partner som fra våren 2023 kan ta i bruk sitt nye fryselager i et naturlig knutepunkt ved Oslofjorden, med kort vei til både E18, E6 og E16. Oppdragsgiver er Alento AS, mens byggherre er Logistikkdrift AS. Et topp moderne lager vil gi plass til om lag 40 000 paller, 650 plukkplasser, 8 ramper og robotautomatiserte lagersystemer.

Metacons stålleveranse i Røyken bidrar til kortreiste matleveranser rundt Oslofjorden. Bærekraft og miljø står sentralt i prosjektet, hvor Metacon leverer både hulldekker og stål.

Følgende skal produseres, leveres og monteres i Røyken:

  • 540 tonn stål
  • 1 000 kvadratmeter hulldekker
  • Prosjektet er på 7 700 kvadratmeter