Boss of Gloss

Totalentreprise komplett prosjekt som inkluderer grunn-/utomhusarbeider, stålkonstruksjoner, takplater, taktekking, utvendig fasade i sandwichelementer, beslagsarbeider, hulldekker, dører, vinduer, glassfasader, trapper, rekkverk, heis og traverskran, maler-/beleggsarbeider og alle tekniske anlegg.

Kunde:

KaCa Eiendom AS

Grunnflate:

Ca. 620 m²

Type bygg:

Stålbygg

Byggeår:

2017 – 2018

Konstruksjon:

Bærende stålkonstruksjoner av søyler, fagverk og bjelker

Er dette noe for deg, eller ønsker du mer informasjon?