Varsling av kritikkverdige forhold

Det er etablert rutiner for varsling av alle selskaper i Frigaard Property Group AS.

Rutinen gjelder for både arbeidstakere og leverandører.
Det er i Metacon sin interesse at kritikkverdige forhold avdekkes og vi arbeider målrettet for å fremme en åpen ytringskultur.

Varsling skal gjøres via hjemmesiden til Frigaard Property Group

Varslingsrutine for arbeidstakere i konsernet Frigaard Property Group AS.