Bygging av lagerseksjoner for Isebakkeveien 79 i Halden

Metacon har fått gleden av å levere til byggherre Isebakkeveien 79, i forbindelse med oppføring av lagerseksjonsbygg i Halden. 

Dette prosjektet markerer starten på byggetrinn 1 av et omfattende utviklingsprosjekt, bestående av 49 lagerseksjoner med en attraktiv beliggenhet ved Sørliefeltet og E6 i Halden.

Metacon skal levere en rekke komponenter og materialer til dette prosjektet, inkludert omtrent 30 tonn stål, 2850 kvadratmeter takplater, brannskillevegger, porter, dører, og vindusfelt. Totalt vil bygningsarealet utgjøre 2400 kvadratmeter BRA.

Hovedelementene i dette prosjektet er de 49 lagerseksjonene som vil bli oppført som tradisjonelle stålbygg. Dette inkluderer betongplate på mark, yttervegger og innervegger av sandwich-elementer, samt selvbærende korrugerte takplater med isolasjon og takfolie. Lagerseksjonene vil være utstyrt med elektrisk kjøreport med fjernkontroll, isolerte ytterdører i stål/aluminium med kodelås, og røropplegg til vann og avløp til hver seksjon.

Prosjektet vil bli gjennomført i samsvar med gjeldende byggeforskrifter (TEK17), med spesiell vekt på brannsikkerhet og energieffektivitet. Brannseksjoner vil bli oppført i henhold til TEK17, med tillatelse for spesifikk brannenergi i seksjonene.

Vi takker for oppdraget og ser frem imot videre samarbeid.