Våre kjerneverdier

Trygg

Metacon skal oppleves som en trygg og forutsigbar samarbeidspartner i samtlige faser gjennom prosjekter og som aktør i bransjen. Vi har en kultur for samarbeid mot de riktige løsningene på de rette stedene til riktig tid. God HMS er fundamentalt for Metacon. Som ansatt skal du oppleve forutsigbarhet, trygge rammer og gode ordninger. «Vi er trygge på oss selv».

Erfaren

Metacon har over 25 års erfaring i bransjen når det gjelder prosjektering, produksjon og montering. Erfaringen er fra ulike typer bygg både i det offentlige og private markedet, for gjentakende og nye kunder. Gjennom dette har vi bevist at vi alltid klarer å levere i tide og med god kvalitet i alle ledd. Vi streber etter å være konkurransedyktige innenfor vårt fagfelt. Våre medarbeidere skal alltid ha mulighet til å videreutvikle og bygge seg erfaring hos oss.

Løsningssterk

Siden vi har kontroll på hele verdikjeden; prosjektering, produksjon og montasje skal vi til enhver tid oppfattes som løsningssterke og service innstilte. I alle våre prosjekter er vi proaktive og samspillsorienterte. Vi har effektive beslutningsprosesser. Våre medarbeidere er hjelpsomme, støttende og kreative med en vilje til å finne de gode løsningene både internt og for kunder.

Vennlig

Vi skal til enhver tid fremstå som en vennlig og respektfull samarbeidspartner. Ved å føre en konstruktiv dialog og ha kundens behov i fokus vil vi oppnå det beste for alle involverte. Vi skal til enhver tid oppfattes som «likeable professionals». Internt er vi inkluderende og hyggelige med hverandre som igjen bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Stolt

Vi er stolte av vår historie. Vi er stolte av alle våre prosjekter, små som store. Metacon har utviklet gode produkter, metoder og kompetanse, og fremstår i dag som en anerkjent kvalitetsleverandør. Vi er stolte over vårt bærekraftsfokus som inkluderer miljø, mangfold, videreføring av faget og samfunnsansvar.

Vi er stolte av hva vi kan og hvem vi er – Vi er stolte av å være Metacon!