Åpenhets­loven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Frigaard Property Group AS med tilhørende datterselskaper er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

Åpenhetsloven § 4 pålegger Frigaard Property Group AS med datterselskaper å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se § 4 bokstav a-f. Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse.

Våre aktsomhetsvurderinger er basert på standardene satt av FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger innen ansvarlig næringsliv.

Den fullstendige teksten vedr. Åpenhetsloven for Frigaard Property Group finnes på følgende lenke: Åpenhetsloven – Frigaard Property Group.