Sertifisering for ISO 9001 – Kvalitetsledelse og ISO 14001 – Miljøledelse

Metacon er nå sertifisert i henhold til ISO 9001 for Kvalitetsledelse og ISO 14001 for Miljøledelse. For oss er etterrettelighet ovenfor ansatte og kunder viktig, noe vi viser gjennom å tilfredsstille standardene for ISO sertifisering. En slik sertifisering henger tett sammen med våre kjerneverdier som vi er stolte av å ha.

KIWA-sertifiseringslogo for ISO 9001 og ISO 14001.